Με τα μάτια των ανθρωπολόγων

Το KOSMODROMIO αλίευσε από το διαδίκτυο τις ομιλίες δύο πολύ γνωστών ανθρωπολόγων, της Louise Leakey και του Jean-Jacques Hublin. Η L. Leakey, μέσα από την πλατφόρμα TEDx, μιλάει σε μία ανοιχτή διάλεξη για την οικογένειά μας, τους Ανθρωπίδες, κάνοντας αναφορά σε κομβικά απολιθώματα ανθρώπων, ενώ ο J.J. Hublin, μέσα από την πλατφόρμα LATEST THNKING, δίνει μία συνέντευξη για τη μοναδικότητα του Homo sapiens και τους λόγους της επικράτησής του έναντι των άλλων ανθρωπίνων ειδών. Και οι δύο ομιλίες θα μπορούσαν να είναι εισαγωγικές παρουσιάσεις σε μαθητές ή φοιτητές για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει τη σύγχρονη βιολογική της ταυτότητα. Οι ομιλίες δόθηκαν και δημοσιεύθηκαν το 2008 και το 2015 αντίστοιχα.

Ομιλία 1

Στο video μπορείτε να επιλέξετε ελληνικούς υπότιτλους.

Louise Leakey: A dig for humanity’s origins | TED Talk

Ομιλία 2

Για να παρακολουθήσετε το video πρέπει να πατήσετε το παρακάτω link (με αγγλικούς υπότιτλους μόνο)

https://lt.org/publication/how-could-modern-human-succeed-over-other-hominids

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s