Τελικά, ποιος είναι ο τελευταίος πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου;

Με την πανδημία COVID-19 να τρέχει σε όλο τον πλανήτη, τρία σπουδαία νέα για την εξέλιξη του ανθρώπου ανακοινώθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, μέσα σε διάστημα τριών ημερών: (α) Χρονολογήθηκε το πολύ γνωστό κρανιακό απολίθωμα του «Ανθρώπου της Ροδεσίας» (Homo heidelbergensis/rhodesiensis) από το Broken Hill της Ζάμπιας (πρώην Ροδεσίας) doi.org/10.1038/s41586-020-2165-4, (β) Έγινε «παλαιοπρωτεωμική» ανάλυση … Continue reading Τελικά, ποιος είναι ο τελευταίος πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου;